Stichting

STICHTING BEWONERSPLATFORM OUD AMBACHT

De Stichting Bewonersplatform Oud-Ambacht is officieel opgericht op 23 mei 2017.
Maar voor dat tijdstip werden al vele activiteiten ontplooid. In dit overzicht worden de activiteiten vanaf 2013 tot en met 2018 beschreven.

De stichting heeft volgens de statuten ten doel
* het bevorderen en stimuleren van contacten tussen de bewoners van de buurt Oud-Ambacht (het gebied begrensd door Burgemeester van Heusdenlaan, Vlaardingse Vaart, Westlandseweg, Knottenbeltsingel, Goudsesingel, van Hogendorplaan en van Linden van den Heuvellsingel)
* zowel jong als oud
* het verhogen van de kwaliteit van de buurt
*  het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
* het stimuleren waar nodig en organiseren van activiteiten voor bewoners van de buurt;
* het waar wenselijk nemen van initiatieven tot verbeteren van kwaliteit, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, veiligheid en duurzaamheid van en in de buurt;
* het onderhouden van contact met de gemeente.

In de praktijk vormt het bestuur bestaande uit Kees Clement (voorziter), Hermine Koning (secretaris) en Loek Snijders (penningmeester) samen met adviseurs Rick Mostert, Rianne Noorda en Suzan Nout de kerngroep van de Stichting. Ook de vertegenwoordigers van de gemeente, wijkcoördinator en de gebiedsmanager zijn voortdurend voortdurend betrokken bij de voortgang van activiteiten. Daarnaast worden de vergaderingen van het platform bijgewoond door een wisselend aantal bewoners, mede afhankelijk van de te bespreken onderwerpen.