Buurtnieuws

Woningbouwplannen Van der Kooij

Woningbouwplannen Van der Kooij

Het stukje weg vanaf het Burgemeester de Bordesplein tot de Kethelweg (gemarkeerde gebied) is van 17 juni tot 28 juni

Het Bewonersplatform Oud Ambacht heeft zich rond de toekomstige woningbouw op de terreinen van de voormalige garage en showroom van

Het bestemmingsplan is door de gemeente vastgesteld. Tot 30 augustus is er de mogelijkheid beroep te doen bij de Raad

Het bestemmingsplan is door het B&W doorgestuurd naar de Raad zonder al te veel met de bezwaren vanuit de buurt

Er zijn via het projectbureau ProHuis wat sfeerimpressies gestuurd van de nieuwbouw aan de Jan Ligthartstraat.

Volgens de wetgeving zou de gemeenteraad uiterlijk half juni jl. het bestemmingsplan dat woningbouw op de terreinen van Van der

In een eerder bericht hebben we een voorstel gepresenteerd waarin is aangegeven hoe de parkeerdruk als gevolg van de realisering

De zienswijze is ingediend en ondersteund door meerdere buurtgenoten. Het Bewonersplatform heeft de ondersteuners van de zienswijze een bericht gestuurd

Op 15 maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kethelweg-Plein Emaus’ en deze

Hier vindt u de versie van 3 februari 2022 van de projectplanning voor het Woningbouwproject Van der Kooij. U kunt

Hier vindt u het verslag van de derde vergadering op 20 december 2021 van de klankbordgroep voor het Woningbouwproject Van

Hier vindt u het verslag van de tweede vergadering op 27 juni 2021 van de klankbordgroep voor het Woningbouwproject Van

Hier vindt u het verslag van de eerste vergadering op 25 januari 2021 van de klankbordgroep voor het Woningbouwproject Van

Op de website www.nieuwambacht.nl worden de plannen en de te volgen procedure nader uit dedoeken gedaan.Op 28 oktober is bij

Het garagebedrijf V.d. Kooij is al een aantal jaren dicht: nadat de showroom is verplaatst naar Schiedam is ook de

Oud verslag van de bijeenkomst op 20 november 2018 op het Lentiz (Groen van Prinsterer). Klik op onderstaande link om