Woningbouwplannen Van der Kooij (Update 18.12.2020)

Op de website www.nieuwambacht.nl worden de plannen en de te volgen procedure nader uit de
doeken gedaan.
Op 28 oktober is bij circa 1000 adressen een brief van de projectontwikkelaar (Prohuis) verspreid,
waarin is aangegeven dat vragen kunnen worden gesteld en opmerkingen kunnen worden
gemaakt.
Er zijn volgens Prohuis circa 50 reacties binnengekomen die vooral waren gericht op het parkeren,
het bouwverkeer, de heitechniek die zal worden toegepast en de uitstraling/architectuur van de
woningen aan het Bordesplein. Wat betreft dit laatste punt is al toegezegd dat die meer in de lijn van
de overige woningen zal komen te liggen.
De verwachting van Prohuis is dat in de week van 21 december zal worden gereageerd op de
ingekomen 50 reacties.
Prohuis heeft de gemeente gevraagd meer specifieke informatie over de te volgen
bestemmingsplanprocedure te geven.
Er komt een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Prohuis, Gemeente, de
initiatiefnemer, Bewonersplatform en vier omwonenden. Deze groep komt op 20 januari voor het
eerst bij elkaar en zal volgens Prohuis vooral praktische zaken rond het project, zoals inrichting van de
openbare ruimte, verkeersafwikkeling, routing bouwverkeer en bereikbaarheid en veiligheid van de
bouwlocaties bespreken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *