Buurtnieuws

Projecten in de buurt

Het stukje weg vanaf het Burgemeester de Bordesplein tot de Kethelweg (gemarkeerde gebied) is van 17 juni tot 28 juni

Ambacht energie(k)! Gelokt door deze enthousiaste aankondiging kwamen op donderdag 29 februari vele inwoners van Oud Ambacht naar de informatieavond

Het Bewonersplatform Oud Ambacht heeft zich rond de toekomstige woningbouw op de terreinen van de voormalige garage en showroom van

Het bestemmingsplan is door de gemeente vastgesteld. Tot 30 augustus is er de mogelijkheid beroep te doen bij de Raad

Het bestemmingsplan is door het B&W doorgestuurd naar de Raad zonder al te veel met de bezwaren vanuit de buurt

Er zijn via het projectbureau ProHuis wat sfeerimpressies gestuurd van de nieuwbouw aan de Jan Ligthartstraat.

Voor de Blankenburgverbinding verbreden we de A20 van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting. In september en oktober hebben we de A20 richting

Volgens de wetgeving zou de gemeenteraad uiterlijk half juni jl. het bestemmingsplan dat woningbouw op de terreinen van Van der

Deze week is bouwconsortium BAAK gestart met de renovatie van de betonnen pijlers van het A20-viaduct over de Holysingel. Tijdens

Voor de Blankenburgverbinding verbreden we de A20 van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting. In september en oktober werken we hiervoor drie weekenden

In een eerder bericht hebben we een voorstel gepresenteerd waarin is aangegeven hoe de parkeerdruk als gevolg van de realisering

De zienswijze is ingediend en ondersteund door meerdere buurtgenoten. Het Bewonersplatform heeft de ondersteuners van de zienswijze een bericht gestuurd

Van vrijdag 29 april 21:00 uur tot maandag 2 mei 05:00 uur werken we dag en nacht op de oprit

Van vrijdag 1 april 22:00 uur tot maandag 4 april 05:00 uur werkt BAAK dag en nacht op de A20

Op 15 maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kethelweg-Plein Emaus’ en deze

Hier vindt u de versie van 3 februari 2022 van de projectplanning voor het Woningbouwproject Van der Kooij. U kunt