Voortgang voorbereidingen woningbouw op het V.d. Kooij-terrein

In een eerder bericht hebben we een voorstel gepresenteerd waarin is aangegeven hoe de parkeerdruk als gevolg van de realisering van de plannen kan worden terug gebracht.
Daaraan wordt waarschijnlijk nu door de gemeente en projectontwikkelaar gewerkt. In elk geval is, mede op ons verzoek, de termijn waarop een beslissing zou moeten zijn genomen op de ingediende bezwaren tot over de vakantie heen getild.
Inmiddels is de gemeente ook op een ander punt tegemoet gekomen aan een verzoek van het Bewonersplatform.  Dat betreft het openbaar maken van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Van der Kooij. In deze overeenkomst staan allerlei afspraken tussen genoemde partijen onder meer over bouwdetails en ook over het parkeren. Omdat de overeenkomst geheim was, maar wellicht wel relevante informatie zou bevatten van  belang voor de zienswijzen, is gevraagd om openbaar making. Daaraan is nu gehoor gegeven.
Uit een snelle inspectie blijkt dat belangrijke zaken, zoals de indeling van de parkeerplaatsen op het bouwterrein anders zijn dan in het concept bestemmingsplan staan.
Opnieuw blijkt hiermee helaas dat de gemeente, zonder dat expliciet duidelijk te maken, afwijkt van eerdere afspraken.
Voor degenen die hun tanden stuk willen bijten op de “kleine  lettertjes” is de anterieure overeenkomst als bijlage bijgevoegd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *