Buurtnieuws

Contacten met de gemeente

Op 29 februari was er een goed bezochte voorlichtingsavond van de Gemeente over de mogelijkheden om energie te besparen in

Het stukje weg vanaf het Burgemeester de Bordesplein tot de Kethelweg (gemarkeerde gebied) is van 17 juni tot 28 juni

Ambacht energie(k)! Gelokt door deze enthousiaste aankondiging kwamen op donderdag 29 februari vele inwoners van Oud Ambacht naar de informatieavond

Contacten met de gemeente

Deze lopen voor een groot deel via de wijkmanager Ambacht die vervolgens de collega’s van de afdelingen die gaan over