Hoe is het met de woningbouwplannen op de terreinen van Van der Kooij?

Volgens de wetgeving zou de gemeenteraad uiterlijk half juni jl. het bestemmingsplan dat woningbouw op de terreinen van Van der Kooij aan de Kethelweg/Emaus en het Burg. de  Bordesplein mogelijk maakt, hebben moeten vaststellen.
Op het ontwerpplan zijn vele bezwaren ingediend en de gemeente heeft daarom meer tijd nodig. Maar er werd niet gezegd hoe lang. Het Bewonersplan heeft er op aangedrongen helderheid te geven. Dat resulteerde eindelijk in het volgend bericht:

“Geachte heer/mevrouw,
U heeft zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus. De beoordeling en beantwoording van de zienswijzen neemt meer tijd in dan gedacht. Zienswijzen kunnen leiden tot wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, daarnaast wordt een nota van zienswijzen opgesteld waarin alle zienswijzen gebundeld worden beantwoord. Wij streven naar bestuurlijke besluitvorming van het bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus, waar de nota van zienswijzen onderdeel van uitmaakt, aan het einde van het jaar/begin volgend jaar. Naar alle waarschijnlijkheid vindt op donderdag 1 december de beeldvormende raadscommissie plaats. Tijdens die vergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Tegen die tijd ontvangt u hierover bericht.
Met vriendelijke groet,  Petra de Wit senior adviseur fysieke leefomgeving”.

Op dus naar de volgende fase: een eerste behandeling door de raadscommissie, waarschijnlijk op 1 december a.s.
Zodra het Bewonersplatform de ontwerp nota van zienswijzen heeft ontvangen, zal deze worden gepubliceerd op de website van het Platform.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *