Parkeren

Oplossing parkeerproblemen even “on hold” (Kees Clement)

Het Bewonersplatform Oud-Ambacht heeft nogal wat afspraken met de gemeente gemaakt om het parkeerprobleem nu eindelijk eens op de agenda van de gemeente te krijgen. Dit om er voor te zorgen dat de gemeente voortaan niet alleen in woord maar vooral in daad echt meewerkt aan oplossingen. Er was afgesproken om in elk geval samen

Oplossing parkeerproblemen even “on hold” (Kees Clement) Meer lezen »