Parkeren update 09.11.2020

Eind 2017 is door een aantal buurtgenoten de werkgroep parkeren opgericht. Insteek is dat door verkeerd geparkeerde auto’s vaak onveilige situaties ontstaan zodat onder meer hulpdiensten worden belemmerd in hun werk. Als auto’s verkeerd geparkeerd staan is dat soms ook omdat er weinig ruimte is. In 2018 is een inventarisatie gemaakt van plekken in de buurt waar mogelijk extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd (zie verder ook het jaarverslag 2018).
In 2019 is weliswaar overleg gevoerd met de gemeente, maar zonder enig resultaat.
In juni 2020 is op initiatief van een aantal andere bewoners een petitie gestart waarin op korte termijn om een structurele toename van het aantal parkeerplaatsen wordt gevraag (zie
https://petities.nl/petitions/meer-parkeerplaatsen-in-vlaardinger-ambacht?locale=nl ) .
Verder is de parkeerproblematiek in Oud-ambacht in juli 2020 aan de hand van een notitie ingebracht in het mobiliteitsplatform, het plaatselijk overleg van vertegenwoordigers van wijken en bedrijfsleven met de verantwoordelijke wethouder op het gebied van verkeer en parkeren.
Tot slot heeft op 25 september 2020 eindelijk een parkeerschouw plaatsgevonden van vertegenwoordigers van het Bewonersplatform, de gemeente, politie, brandweer en BOA’s. Daar zijn een aantal concrete afspraken gemaakt om nader te onderzoeken hoe bepaalde problemen kunnen worden opgelost en het aantal parkeerplaatsen kan worden uitgebreid (zie het verslag).
Al met al heeft met name het Platform het parkeerprobleem nu echt op de agenda gezet. Verwacht mag worden dat in de loop van 2021 samen met de gemeente een buurtbrede bijeenkomst zal worden georganiseerd over de vraag wat voor buurt wij willen zijn. Het parkeerprobleem zal daarbij ongetwijfeld één van de te bespreken onderwerpen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *