Oplossing parkeerproblemen even “on hold” (Kees Clement)

Het Bewonersplatform Oud-Ambacht heeft nogal wat afspraken met de gemeente gemaakt om het parkeerprobleem nu eindelijk eens op de agenda van de gemeente te krijgen. Dit om er voor te zorgen dat de gemeente voortaan niet alleen in woord maar vooral in daad echt meewerkt aan oplossingen. Er was afgesproken om in elk geval samen met het hoofd van de afdeling verkeer de Bloemenbuurt, zoals de Irisstraat en Tulpstraat, door te lopen en serieus te kijken naar ideeën om het aantal parkeerplaatsen daar uit te breiden zonder dat dit ten koste gaat van het groen in de buurt. Het gaat om voorstellen die de werkgroep verkeer van het platform al een paar jaar geleden daarover heeft gedaan. Verder was er al een avond met het Bewonersplatform en gemeente afgesproken om een buurtbrede bijeenkomst over parkeren voor te bereiden. Want dat er iets aan het parkeren moet gebeuren ook in andere delen van Oud-Ambacht is zonneklaar.
Helaas, het coronavirus heeft alles even platgelegd.
Maar hopelijk gaat de gemeente inmiddels wel door, ook al komen we niet bij elkaar. Inmiddels is er ook een petitie waarin om meer parkeerplaatsen in Ambacht wordt gevraagd.
Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan we met de gemeente verder aan de slag en zal de eerder geplande bijeenkomst met het Bewonersplatform alsnog plaatsvinden.

Kees Clement

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *