Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan

BEZWAREN INDIENEN TEGEN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Parkeren in Oud Ambacht is een groot probleem. Er is een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Een parkeergarage zou heel logisch zijn maar is niet voorzien

Inmiddels is er een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld zie HIER.
Tegen het plan kunnen tot 4 mei bezwaren (een zogenaamde zienswijze) bij de gemeente worden ingediend naar: ro@vlaardingen.nl ).
U kunt op elk onderdeel van het plan een zienswijze indienen, indien u meent dat de gemeente een onjuist ontwerp heeft voorgelegd en u daarmee in uw belangen wordt geschaad doordat b.v. de parkeerdruk toeneemt.

Het Bewonersplatform Oud Ambacht heeft de plannen op hoofdlijnen bezien en (uitgebreid onderbouwd) bezwaren ingediend (zie zienswijze parkeren en zienswijze Bordesplein).
Het is van belang dat zoveel mogelijk bewoners een zienswijze indienen. U kunt zich eenvoudig aansluiten bij de zienswijzen van het Platform door een e-mailtje te sturen aan
vld.oudambacht@gmail.com .
U kunt ook zelf een zienswijze indienen. Zie voorbeeld zienswijze parkeren en voorbeeld zienswijze voor twee voorbeelden. (deze voorbeelden zijn Word-bestanden en worden automatisch gedownload en kun je gebruiken)
Om het overzicht te houden is het fijn wanneer u dit even aan ons mailt.

Mocht u nog vragen hebben, stuurt u dan een e-mailtje en u krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Overige bijlagen (genoemd in zienswijze Bewonersplatform)
Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C
Bijlage D