Kooij

Stand van zaken terrein Van der Kooij & nieuwbouwplannen

Het Bewonersplatform Oud Ambacht heeft zich rond de toekomstige woningbouw op de terreinen van de voormalige garage en showroom van Van der Kooij de afgelopen periode vooral ingespannen voor drie zaken:  1. De zorg voor voldoende parkeerruimte;  2. Het voorkomen van overlast bij de bestaande bebouwing;  3. Het opruimen van gedumpt afval   De stand van

Stand van zaken terrein Van der Kooij & nieuwbouwplannen Meer lezen »

Hoe is het met de woningbouwplannen op de terreinen van Van der Kooij?

Volgens de wetgeving zou de gemeenteraad uiterlijk half juni jl. het bestemmingsplan dat woningbouw op de terreinen van Van der Kooij aan de Kethelweg/Emaus en het Burg. de  Bordesplein mogelijk maakt, hebben moeten vaststellen.Op het ontwerpplan zijn vele bezwaren ingediend en de gemeente heeft daarom meer tijd nodig. Maar er werd niet gezegd hoe lang.

Hoe is het met de woningbouwplannen op de terreinen van Van der Kooij? Meer lezen »

Voortgang voorbereidingen woningbouw op het V.d. Kooij-terrein

In een eerder bericht hebben we een voorstel gepresenteerd waarin is aangegeven hoe de parkeerdruk als gevolg van de realisering van de plannen kan worden terug gebracht.Daaraan wordt waarschijnlijk nu door de gemeente en projectontwikkelaar gewerkt. In elk geval is, mede op ons verzoek, de termijn waarop een beslissing zou moeten zijn genomen op de

Voortgang voorbereidingen woningbouw op het V.d. Kooij-terrein Meer lezen »

Vervolg zienswijze (juni 2022)

De zienswijze is ingediend en ondersteund door meerdere buurtgenoten. Het Bewonersplatform heeft de ondersteuners van de zienswijze een bericht gestuurd welke te lezen is in onderstaand document. Beste buurtbewoners, Maar liefst 41 bewoners van Oud Ambacht, waaronder u, hebben zich aangesloten bij de zienswijze van het Bewonersplatform over het gebrek aan 25 parkeerplaatsen als de

Vervolg zienswijze (juni 2022) Meer lezen »

Bestemmingsplan Woningbouw Van der Kooij

Op 15 maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kethelweg-Plein Emaus’ en deze vrijgeven voor tervisielegging (zienswijzen). Het plan is te vinden op de volgende website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0307bpKeth2021-0020/r_NL.IMRO.0622.0307bpKeth2021-0020.html Het bestuur van het Bewonersplatform Oud-Ambacht beraadt zich op het indienen van een zienswijze/bezwaar omdat de parkeerdruk op de omgeving onacceptabel

Bestemmingsplan Woningbouw Van der Kooij Meer lezen »